Phòng Quản lý chất lượng

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

I. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Phó trưởng phòng : BS. Trịnh Trọng Tôn

+ Điện thoại: 0975 296 156

+ Email: trinhton.yhct@gmail.com

+ Trình độ: Bác sĩ Y học cổ truyền

Phó trưởng phòng : CB. Đoàn Thị Hương Phượng

+ Điện thoại: 097 309 3459

+ Email: chungphuong2004@gmail.com

+ Trình độ: Cử nhân điều dưỡng

Tổng số cán bộ: 07

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám đốc, Hội đồng Quản lý chất lượng về công tác quản lý chất lượng bệnh viện.
2. Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong Trung tâm Y tế để trình Giám đốc phê duyệt.
3. Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối họp, hồ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa phòng.
3. Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tống hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khẳc phục.
4. Làm đầu mối phối hợp với các khoa, phòng giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh.
5. Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng bệnh viện. Phối họp với bộ phận thống kê, tin học của bệnh viện tiến hành đo lường chỉ số chất lượng bệnh viện.
6. Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng.
7. Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên các tiêu chí, tiêu chuấn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận.
8. Thực hiện đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.
10. Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây