Khoa Y tế công cộng – Dinh dưỡng – An toàn thực phẩm

KHOA Y TẾ CÔNG CỘNG – AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ DINH DƯỠNG

I. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Trưởng khoa: Nguyễn Thế Đoàn

+ Điện thoại: 0986485966

+ Email: khoaantoanthucphamttyttn@gmail.com

+ Trình độ chuyên môn: Bác sĩ chuyên khoa I

Tổng số cán bộ: 06

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm và phổ biến kiến thức về dinh dưỡng cộng đồng cho các cơ quan, tổ chức trên địa bàn.

2. Giám sát việc thực hiện các điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn;

3. Thực hiện kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các cơ sở dịch vụ ăn uống thức ăn đường phố, các cơ sở sản xuất thực phẩm trên địa bàn; điều tra và triển khai các biện pháp phòng ngừa ngộ độc thực phẩm theo quy định;

4. Phối hợp thực hiện “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm”.

5. Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu y tế quốc gia, các dự án liên quan về an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn;

6. Kiểm tra, giám sát bếp ăn tập thể trong việc thực hiện phục vụ ăn uống cho người bệnh, chế độ phục vụ ăn uống cho người bệnh phải bảo đảm về số lượng, chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm và quản lý chặt chẽ chế độ ăn uống theo bệnh lý

7. Cơ sở của bếp ăn được xây dựng theo tiêu chuẩn đảm bảo vệ sinh, thoáng mát, thuận tiện cho việc phục vụ người bệnh

8. Công tác dinh dưỡng tiết chế căn cứ theo Thông tư 08/2011/ TT-BYT Ngày 26/1-2011

9. Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến dưới về các chế độ dinh dưỡng. Công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng tham dự các hội nghị, nghị quyết.

10. Hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật về: Vệ sinh an toàn lao động, vệ sinh trường học, phòng, chống tai nạn thương tích, phòng, chống nhiễm độc hoá chất bảo vệ thực vật; xây dựng, sửa chữa và sử dụng các công trình vệ sinh; biện pháp xử lý các chất thải trên địa bàn huyện;

11. Giám sát vệ sinh nguồn nước sinh hoạt, điều kiện vệ sinh an toàn lao động điều kiện vệ sinh trường học; tổng hợp, theo dõi, đánh giá chất lượng và hiệu quả thực hiện các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định về chuyên môn kỹ thuật đối với các cơ sở, cơ quan, tổ chức trên địa bàn huyện;

12. Lập hồ sơ vệ sinh lao động và tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động;

13. Phối hợp với các cơ quan chức năng, các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện trong việc xây dựng làng văn hoá sức khoẻ, mô hình cộng đồng an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích;

14. Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu y tế quốc gia, các dự án về sức khoẻ môi trường, lao động, trường học, phòng, chống tai nạn thương tích và phòng, chống bệnh nghề nghiệp trên địa bàn huyện.

15. Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến dươi. Công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng tham dự các hội nghị, nghị quyết.

16. Thực hiện báo cáo định kỳ về quản lý chất thải y tế và chất thải nguy hại theo quy định pháp luật.

17. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc giao.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây